ശിൽപം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു മോഹൻലാൽ ശിൽപിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു

തനിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ വിശ്വരൂപ ശില്പം നേരിൽ കാണാനെത്തി മോഹൻലാൽ. ഞായറാഴ്ചയാണ് മോഹൻലാൽ വെള്ളാർ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൽ എത്തിയത്. വാർത്തകളിലൂടെ എല്ലാവരും ഈ ശില്പം കണ്ടെന്നും, അപ്പോ താനും കാണേണ്ടേ എന്നും മോഹൻലാൽ ശില്പി വെള്ളാർ നാഗപ്പനോട് പറഞ്ഞു. ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലെ ശില്പങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കണ്ട മോഹൻലാൽ, ശില്പം ഏറെ ഇഷ്ടമായെന്നു പറഞ്ഞ് ശില്പിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശില്പം, അടുത്തയാഴ്ച മോഹൻലാലിന്റെ ചെന്നൈയിലെ വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 12 അടി ഉയരത്തിൽ തടിയിലാണ് ശില്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലേക്ക് ശിൽപം കൊണ്ട് പോവും എനാണ് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് ,

വെള്ളാർ നാഗപ്പനും മറ്റു 8 ശില്പികളും ഒന്നിച്ചു നിർമിച്ച ശിൽപം ആണ് 3 വർഷം എടുത്താണ് നിര്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് മോഹൻലാലിന്റെ അവശ്യ പ്രകാരം ആണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് , ശിൽപം വളരെ ഇഷ്ടം ആയി എന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു , ശില്പത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് 11 മുഖമുള്ള വിശ്വരൂപവും, മറുവശത്ത് പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കുന്ന കൃഷ്ണനും, ചുറ്റും ദശാവതാരവുമാണ് കൊത്തിയിട്ടുള്ളത്. വെള്ളാറിലെ കലാഗ്രാമമായ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൽ, വെള്ളാർ നാഗപ്പനും മറ്റ് എട്ടു ശില്പികളും ചേർന്നാണ് വിശ്വരൂപ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത്. സംഘത്തിന്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ പരിശ്രമമാണ് പൂർത്തിയായ വിശ്വരൂപ ശില്പം. ശില്പപീഠത്തിൽ നാനൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങളെയും കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ആയിരിക്കുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,