മോഹൻലാലിനും ആശിർവാദിനും കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു

ജിഎസ്ടി നികുതികൾ കൃത്യമായി ഫയൽ ചെയ്യുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്തിന് നടൻ മോഹൻലാലിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം.നികുതി അടവുകൾ കൃത്യമായതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാണ് നടനെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്‌സ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പങ്കുവച്ച് മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്.ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു, തനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നന്ദി അറിയിച്ചുമാണ്‌ മോഹൻലാൽ വിവരം പങ്കുവച്ചത്.

ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ നിർമാണ കമ്പനിയായ ആശിർവാദ് സിനിമാസിനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നവെന്നും അഭിമാന നിമിഷമാണിതെന്നും നടൻ കുറിച്ചു. ജി എസ് ടി നികുതികൾ കൃത്യമായി ഫയൽ ചെയ്യുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്‌സ് ഒരു അഭിനന്ദന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അഭിനന്ദനത്തിന് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് നന്ദി പറയുന്നു. രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നടക്കാനും അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ച് ,