പൂരങ്ങൾ അലമ്പാക്കുന്ന വയ്യാവേലി ആനയെ നേരെയാക്കിയ പാപ്പാൻ

ആനകൾ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ആക്രണമ ശീലം ഉള്ളവർ തന്നെ ആണ് പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇടയുന്നു ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു , എന്നാൽ ആനകൾ ഇല്ലാതെ പൂരപ്പറമ്പ് കാണാൻ തന്നെ മോശം അവസ്ഥ തന്നെ ആണ് എന്നാൽ ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ധാരാളം ആണ് അതുപോലെ ആനകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയം തന്നെ ആണ് , കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന എന്നത് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ വലിപ്പം കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആന. ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ നിരന്നുനിൽകുന്നത് കണ്ടാൽ ഓടി എത്തുന്നത് ആയിരകണക്കിന് ജനങ്ങളാണ്.

 

ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ ആനപാപ്പാന് ഇല്ലെന്ക്കിൽ ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് ,ആനകളും പാപ്പാന്മാരും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ബന്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആനകൾക്ക് പാപ്പാന്മാർ വലിയ ശത്രുക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും , എന്നാൽ ആനയും പപ്പനും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ബന്ധം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആനകൾ പാപന്മാരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ചില ആനകളെ ഭയം കാരണം പുറത്തു തന്നെ ഇറക്കാതെ ഇരുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →