മുതുകുളം വിജയൻപിള്ള ആശാന് ആദരാജ്ഞലികൾ പാപ്പാനെ ആക്രമിച്ച ആന

ആനകളെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉള്ള ജീവി തന്നെ ആണ് ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതികം പ്രശനങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആനകൾ മനുഷ്യരെ അപായപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് , ലോകത്തിലെയും കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന എന്നത് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ വലിപ്പം കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആന. ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ നിരന്നുനിൽകുന്നത് കണ്ടാൽ ഓടി എത്തുന്നത് ആയിരകണക്കിന് ജനങ്ങളാണ്.ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ ആനപാപ്പാന് ഇല്ലെന്ക്കിൽ ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് ,ആനകളും പാപ്പാന്മാരും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ബന്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആനകൾക്ക് പാപ്പാന്മാർ വലിയ ശത്രുക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ,

 

 

എന്നാൽ ആനകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാപ്പാന്മാർ വളരെ അതികം പ്രയത്നിക്കുന്നവർ ആണ് , എന്നാൽ ആനകളെ വളരെ ഒതുക്കിനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും വളരെ അതികം കഴിവ് ഉള്ളവർ ആണ് പാപ്പാന്മാരും എന്നാൽ പാപ്പാന്മാർക്ക് ഇടക്ക് ആനകളിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ള പാപ്പാനെയും ആനയെയു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ , തൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആനയുടെ അകാരമാണത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ച ഒരു പാപ്പാൻ ആണ് മുതുകുളം വിജയൻപിള്ള ആശാന് എന്ന പാപ്പാൻ , ആനയുടെ ആക്രണമം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇറുക്കാറുള്ള ഒന്നു തന്നെ ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →