പാപ്പാന്മാർ ഇവന്റെ വാശിക്കു മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു

ആനകൾ എപ്പോളും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തന്നെ ആണ് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആനകൾ ആനകളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവാകരായ നിരവധി ആനകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. സ്വഭാവത്തേക്കാർ ഉപരിയായി കാണാൻ ഉള്ള ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ആനകളെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കരയിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം ഉള്ള ജീവിയാണ് ആന എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. ഓരോ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇടയാറുണ്ട് എങ്കിലും ആനകളോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം ആർക്കും കുറയാറില്ല.

 

ഇവിടെ ഇതാ മദമിളകിയ ആനക്ക് നേരെ വന്ന കാർ പുല്ലു പോലെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു. എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ പാപ്പാന്മാർ ആനകളുടെ അടുത്ത് പോവാൻ തന്നെ പേടിച്ചിരുന്നു ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആനകളെ പുറത്തു ഇറക്കാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസം തന്നെ ആണ് ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് ,നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഇതിനോടകം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →