കെജെഎഫ് പോലെ മോഹൻലാലിന് ഹോംബാലെ ഒരു സിനിമ കൊടുക്കുമോ

kgf എന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഹോംബലെ ഫിലിം പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവർ ഒന്നിച്ച ചിത്രത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിച്ചതിനു ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് ഹോംബലെ ഫിലിംസ് ഒന്നിച്ച മറ്റൊരു ചിത്രം ആണ് കാന്താര എന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ് ആണ് . എന്നാൽ ഹോംബലയുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് തന്നെ ആണ് മികച്ചത് , എന്നാൽ ഈ ചിത്രം കേരളത്തിൽ നിന്നും മികച്ച ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് നേടുന്നത് , അതുകൊണ്ടു താനെ പൃഥ്വിരാജിന് മികച്ച ഒരു നേട്ടം തന്നെ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ,

 

 

എന്നാൽ കാന്താര എന്ന ചിത്രം വളരെ മികച്ച ഒരു വിജയ ചിത്രം തന്നെ ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു , 200 കോടി രൂപ ആണ് ലോകമെമ്പാടും കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്തത് , എന്നാൽ ഹോംബലെ ഫിലിംസ് കേരളത്തിൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു എന്ന വാർത്തകൾ ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് , മലയാളത്തിൽ നിന്നും പുതിയ രണ്ടു ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന വാർത്തകൾ ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് , കാന്താരിയുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രെമോഷൻഡ് ഭാഗം ആയി നടന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വ്യക്തം ആക്കിയത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →