ബൈക്കുകാരന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് പാപ്പാന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായി

ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആന. ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ നിരന്നുനിൽകുന്നത് കണ്ടാൽ ഓടി എത്തുന്നത് ആയിരകണക്കിന് ജനങ്ങളാണ്.ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ ആനപാപ്പാന് ഇല്ലെന്ക്കിൽ ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് ,ആനകളും പാപ്പാന്മാരും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ബന്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആനകൾക്ക് പാപ്പാന്മാർ വലിയ ശത്രുക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പാപ്പാൻ മാർ ആണ് ആനകളെ നിയന്തിരക്കുന്നത് , ആനകളില്ലാത്ത ഒരു ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആനകൾ പിടയുന്ന സാഹചര്യവും അതികം തന്നെ ആണ് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആന ആകർമിച്ച ഒരാൾ മരണം വരെ സംഭവിച്ച ഒരു കഥ ഉണ്ട് ,

 

 

പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കൊമ്പന്മാരെ കാണാനായി എത്തുന്നത് നിരവധി ആളുകളാണ്.എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞാൽ വളരെ അതികം പ്രയാസം ഉള്ള കാര്യം ആണ് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഇടഞ്ഞ ഒരു ആന തന്റെ പാപ്പാനെ ആക്രമിച്ച ഒരു സംഭവം താനെന്ന ആണ് ഇത് , ആനകളെ കാണാൻ വന്ന ആളുകൾ ആണ് ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത വളരെ ഏറെ ആണ് ആനക്ക് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഹരിപ്പാട് വെച്ച് ഇടഞ്ഞ ഒരു ആന ആണ് അപ്പു എന്ന ആന , ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആണ് ആന പേടിച്ചു ഓടിയത് തുടർന്ന് നിർമവതി അക്രമങ്ങൾ താനെന്ന ആണ് അവിടെ നടന്നത് , ഒരാളുടെ ജീവൻ വരെ അപകടത്തിൽ ആയി കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →