മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയ ഗജരാജ കൊടുമുടി

ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആനകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഉത്സവത്തിന് ലോറിയിൽ വരുന്ന ആനകൾ ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ച.. ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആനകളെ ലോറികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എത്തിക്കുന്നത് .ആനകളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഉത്സവപറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. അത്രയധികം ആനപ്രേമം ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക്. അതുപോലെതന്നെ ചില പ്രത്യേക തരം ആനപ്രേമികളും ഉണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആന ഏത് ഉത്സവപറമ്പിൽ എത്തിയാലും അവയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ച് അവിടെയെത്തുന്ന ചിലർ. അത്തരത്തിൽ ആനപ്രേമികളുടെ നാട് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളും അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ.

 

 

 

ആനകളോടുള്ള പ്രേമം പലപ്പോഴും പല അപകടങ്ങളും വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്. ആനയെ ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിച്ച് ആന ഇടയുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറ്. എന്നാൽ ആനയെ ലോറിയിൽ കൊണ്ട് പോവുമ്പോൾ ലോറി അപകടത്തിൽ നിന്നും  രക്ഷപെട്ട ഒരു ആനയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,  എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉള്ള ആനകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ആനയായി മാറിയ ഒരു ആന ആണ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി  അനന്തപദ്മനാഭൻ  ഏകദേശം 11 വർഷം മുൻപ്പ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായതു ,  എന്നാൽ ലോറി മറിയുകയും ആനക്ക് സാരം ആയപരിക്കുകൾ മാത്രം ആണ് സംഭവിച്ചത് ,

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →