അയ്യപ്പൻവിളക്കിനിടെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞോടി നാട്ടുകാർക്ക് സംഭവിച്ചത്

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആനകൾ എപ്പോളും വളരെ കൗതുകം ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നിരവധി ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ . കേരളത്തിലെ എന്നല്ല എല്ലാ ആനകൾ എന്നും നമ്മൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന ഒരു പ്രശംസയും ആനകൾക്കു ഉണ്ട് , എന്നാൽ ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ട് , എന്നാൽ ഒരു പരുത്തി വിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കാറില്ല , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആനകൾ; ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ ഒരു അപകടം ആണ് ഇത് , അയ്യപ്പൻവിളക്കിനിടെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞോടി നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഒരു അപകടം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടായതു ,ആനകൾ ചിലപ്പോൾ അപകടകാരികൾ അവരും ഉണ്ട് ,

 

 

കുറെ സംഭവങ്ങൾ ആണ് ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു അപകടം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ , ആന അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഇടയുകയും അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ അക്രമാസക്തമായ അന്തരീക്ഷം ആയിരുന്നു അവിടെ ആനകൾ അപകടം ഉണക്കുന്ന എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള നിരവധി കാഴ്ചകൾ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളത് .കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →