മനോജേട്ടന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പെട കിട്ട്യേനേ പപ്പനും ആനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടോ

ആനകൾ എന്നും നമക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ആനകൾ ഇടക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും വളരെ ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് , ആനകളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവാകരായ നിരവധി ആനകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. സ്വഭാവത്തേക്കാർ ഉപരിയായി കാണാൻ ഉള്ള ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ആനകളെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കരയിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം ഉള്ള ജീവിയാണ് ആന എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. എന്നാൽ ആനകളെ സ്വന്തം ജീവന് പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മളിൽ പലരും ഏന്നാൽ ആനകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന പ്രേമികൾ വളരെ അതികം വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നവരും ആണ് ,

 

 

അതുപോല തന്നെ ഓരോ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇടയാറുണ്ട് എങ്കിലും ആനകളോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം ആർക്കും കുറയാറില്ല. എന്നാൽ ആനകൾ വലിയ ഒരു അപകടം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് , എന്നാൽ ആനകളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു ആനയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് പൂരകൾക്ക് കൊണ്ട് പോവുമ്പോൾ ആനകൾ വളരെ വിസ്മയം തന്നെ ആണ് , പപ്പനും ആനയും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും , എന്നാൽ ആനയുടെയും പാപ്പന്റെയും സഹൃദം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും ,

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →