ചൈത്ര നവരാത്രി ഇന്ന് ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോൾ തലവര മാറും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക്

ജ്യോതിഷപരമായി, ഇത്തവണത്തെ ചൈത്ര നവരാത്രിയിലെ അഷ്ടമി തിയ്യതി അൽപം സവിശേഷമാണ്. കാരണം മഹാ അഷ്ടമിയിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സംയോജനം രൂപപ്പെടുന്നു. 700 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മംഗളകരമായ യാദൃശ്ചികത സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. വ്യാഴം ഇപ്പോൾ തന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. മാർച്ച് 28ന് അത് മീനം രാശിയിൽ അസ്തമിക്കും. ഇതിനുശേഷം ബുധൻ മേടം രാശിയിൽ സംക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു. മറുവശത്ത്, സൂര്യൻ മീനരാശിയിലും ശനി സ്വന്തം രാശിയായ കുംഭത്തിലുമാണ് ഇപ്പോളുള്ളത്.ഇതുകൂടാതെ ശുക്രനും രാഹുവും മേടം രാശിയിലും ഇരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ മഹാ അഷ്ടമി നാളിൽ 6 വലിയ ഗ്രഹങ്ങൾ നാല് രാശികളിലായി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ മഹാ സംയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇതിനിടയിൽ മാളവ്യയോഗം, കേദാരയോഗം, ഹൻസയോഗം, മഹാഭാഗ്യ യോഗം എന്നിവയും രൂപപ്പെടും. മിഥുന രാശിക്കാർ ഈ കാലയളവിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് തെളിയും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി തുടരും. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം നേടാനാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം മികച്ച സമയമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം നാളുകൾക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ നല്ല കാലം വന്നു ചേരാൻ പോവുന്നത് എന്നു അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/hITZLbFXzQU

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →