ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിലായ കൊമ്പനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം, അവസാനം സംഭവിച്ചത്..!

അപകടാവസ്ഥയിലായ ആനയെ അതി സാഹസികമായി സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചായിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവർ കാണിച്ച് മനസ്സ് ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ.. ഇവർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്’

Leave a Comment