ആനക്കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന സിംഹത്തെ ആനകൂട്ടം ചെയ്തത് കണ്ടോ..!

ആന ആയാലും മനുഷ്യൻ ആയാലും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ല. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അപകടപ്പെടുത്താനായി സിംഹം വരുന്നത് കണ്ട ആനകൂട്ടം ചെയ്താ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Leave a Comment