കല്യാണംകഴിഞ്ഞ ഉടന്‍ ഉടക്കി പിരിഞ്ഞ് നവവധൂവരന്‍മാര്‍, കേരള സമൂഹത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം

കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കു, ഉപകാരപ്പെടും

Leave a Comment